Week 2

Week 1     Week 2     Week 3     Week 4     Week 5     Week 6     Week 7    Week 8

 

  Name weight
Puppy 1 Moddey Cloh Bi a Busybody 730 gram
Puppy 2 Moddey Cloh Bi Proud 660 gram
puppy 3 Moddey Cloh Bi So Cute 710 gram
Puppy 4 Moddey Cloh Bi a Challenger 630 gram

roepnamen/ call names

Casper
Shay
Ian
Raven

 

Moddey Cloh Bi a Busybody

Moddey Cloh Bi Proud

   
Moddey Cloh Bi So Cute
   
Moddey Cloh Bi a Challanger
   
   
   
   
   
   


top

© Geraldine Jansen