Week 4

Week 1     Week 2     Week 3     Week 4     Week 5     Week 6     Week 7    Week 8

 

  Name weight
Puppy 1 Moddey Cloh Bi a Busybody 1200 gram
Puppy 2 Moddey Cloh Bi Proud 1140 gram
>puppy 3 Moddey Cloh Bi So Cute 1130 gram
Puppy 4 Moddey Cloh Bi a Challenger 1060 gram

roepnamen/ call names

Casper
Shay
Ian
Raven

   
Moddey Cloh Bi a Busybody
   
   
Moddey Cloh Bi Proud
   
   
Moddey Cloh Bi So Cute
   
   
Moddey Cloh Bi a Challenger
   
   
   
   
   
   
   
Brrrrrrrrrrr koud buiten / Brrrrrrrrrr cold outside
 
   
   
Speeltijd! Tot volgende week! / Play time! See you next week!


top

© Geraldine Jansen